ชาวเชียงใหม่เฮลั่น

ชาวเชียงใหม่เฮลั่น สนามกีฬาสมโภชฯปรับปรุงใกล้แล้วเสร็จ

ชาวเชียงใหม่เฮลั่น

ชาวเชียงใหม่เฮลั่น ดร.ก้องศักด  ยอดมณี  ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกท. ภาค 5 และติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซม และการก่อสร้างในพื้นที่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  โดยมี พลเอก อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ ประธานอนุกรรมการที่ปรึกษาผู้ว่าการ กกท. , ผศ.ดร. นนชัย ศานติบุตร อนุกรรมการที่ปรึกษาผู้ว่าการ กกท., นายยุธยา  จีนหีต ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ, นายปรีชา  ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค 5 เชียงใหม่ ร่วมตรวจเยี่ยม เมื่อ 2 ก.ค.65

Related Posts