กรมพลศึกษา

กรมพลศึกษา ส่งมอบสนามกีฬาส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่ลพบุรี

กรมพลศึกษา

กรมพลศึกษา พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา และนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมทำพีธีเปิดสนามกีฬาศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอว.ศอพท.) ที่ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี เมื่อ 31 พ.ค. 65 โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ตามภารกิจของกรมพลศึกษา

 

Related Posts