กมธ กีฬาสั่งสอบ

กมธ กีฬาสั่งสอบ

กมธ กีฬาสั่งสอบ ส.คนพิการ ไม่โปร่งใสโควตาสลาก 2.1 พันล้าน

กมธ กีฬาสั่งสอบ

กมธ กีฬาสั่งสอบ ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กีฬา สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานประชุมคณะกมธ. พิจารณาวาระเร่งด่วนเรื่องร้องเรียน ทุจริตฉ้อโกงเงินรายได้สลากกินแบ่งรัฐบาล โดย พล.อ.กะสิณ ทองโกมล นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักคนพิการไทย ร้องเรียน ทางสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่อมีความไม่โปร่งใสเรื่งเงินรายได้จากโควตา สลากกินแบ่งรัฐบาลของสมาคมกีฬาคนพิการฯ โดยมีฝ่ายเกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจง กมธ.ยกเว้น ทางสมาคมกีฬาคนพิการฯ ที่ไม่ได้เดินทางเข้าชี้แจง ทั้งนี้ พล.อ.กะสิน ทองโกมล นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักคนพิการไทย ผู้ร้อง และ นายอธิปรัฐ กาญจนสุวรรณ ที่ปรึกษาสมาคมฯ แจงทีประชุม กมธ. สรุปตั้งแต่ปี 2559-2564 โควตาสลาก ในแต่ละงวดที่สำนักงานสลาก ให้โควตาต่อสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ งวดละ 12,000 เล่ม หายจากมือของบุคลากรทางกีฬาของผู้พิการที่มียอดรวมเป็นเงินเสียหายไปกว่า 2,100 ล้านบาท และเชื่อว่าตกไปอยู่ในมือนายทุน

 

Related Posts